-->
GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
BẢNG ĐIỆN PHS
954.95
-0.94 (-0.10%)
106.99
+0.17 (+0.16%)
53.39
+0.05 (+0.09%)
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
Dow Jones 24,423.3 +34.3 (+0.1%)
S&P500 2,637.7 +4.6 (+0.2%)
FTSE 100 -6,721.5 -56.6 (-0.8%)
Hang Seng 25,765.9 +13.5 (+0.1%)
Nikkei 225 -21,093.4 -126.1 (-0.6%)
PHS – Phân tích cuối phiên