HOSE - SGDCK Hồ Chí Minh 1059.73 +17.9 (1.72%)
Mở cửa 1053.31 Khối lượng 174,286,147 cổ phiếu 227
Cao 1060.48 Giá trị 4,979.65 tỷ VNĐ 73
Thấp 1041.79 NN Mua ròng 0.0 tỷ VNĐ 36
HNX - SGDCK Hà Nội 124.31 +2.3 (1.88%)
Mở cửa 122.89 Khối lượng 42,008,000 cổ phiếu 144
Cao 124.47 Giá trị 744.57 tỷ VNĐ 44
Thấp 122.62 NN Mua ròng 0.0 tỷ VNĐ 198

Bình luận thị trường - 13/02/2018
Thị trường mở cửa trong sắc xanh ngay từ khi mở phiên và duy trì tích cực trong suốt phiên, sau đó càng về thời điểm cuối dòng tiền càng hưng phấn dù kỳ nghỉ lễ đang đến gần. Chỉ số đóng cửa tại mức cao nhất trong phiên. Phiên phục hồi từ thị trường Mỹ ngày thứ sáu tuần trước đã hỗ trợ không nhỏ đến tâm lý nhà đầu tư. Bên cạnh đó, việc có thể lùi thời điểm áp dụng quy định mới về tỷ lệ margin cũng có ảnh hưởng tích cực đến thị trường.
 
Sàn HOSE diễn biến bình ổn trong phiên sáng, trước khi bùng nổ trong phiên chiều khi dòng tiền ...

  • Top Cổ phiếu (HOSE & HNX) - 13/02/2018

Khối lượng giao dịch
 
Giá trị giao dịch
 
Tăng giá (%)
 
Giảm giá (%)
 
NN Mua ròng (giá trị)
 
NN Bán ròng (giá trị)