HOSE - SGDCK Hồ Chí Minh 965.86 -0.3 (-0.04%)
Mở cửa 963.78 Khối lượng 216,344,286 cổ phiếu 101
Cao 966.69 Giá trị 4,017.45 tỷ VNĐ 196
Thấp 959.33 NN Mua ròng 0.0 tỷ VNĐ 51
HNX - SGDCK Hà Nội 105.63 -0.2 (-0.23%)
Mở cửa 106.04 Khối lượng 31,206,000 cổ phiếu 70
Cao 106.17 Giá trị 365.78 tỷ VNĐ 80
Thấp 105.04 NN Mua ròng 0.0 tỷ VNĐ 227

Bình luận thị trường - 16/04/2019
Thị trường tiếp tục có diễn biến kém lạc quan trong phiên giao dịch cuối tuần dưới tác động đến từ nhóm cổ phiếu có vốn hóa lớn. Thanh khoản tiếp tục duy trì ở mức thấp cho thấy sự cẩn trọng của nhà đầu tư khi thị trường thất bại trong việc vượt ngưỡng 1,000 điểm, mặc dù vậy, việc khối ngoại đảo chiều mua ròng đã tạo ra động lực cho thị trường vào giai đoạn sụt giảm thanh khoản này. Vào phiên giao dịch buổi sáng, các chỉ số mở cửa trong sắc đỏ và giữ đà giằng co mạnh tại vùng giá mở trong suốt thời gian giao dịch. Lực cầu gia tăng vào cuối phiên đã nỗ lưc đưa thị trường phục hồi trở lại nhưng bất thành. ...

  • Top Cổ phiếu (HOSE & HNX) - 22/04/2019

Khối lượng giao dịch
 
Giá trị giao dịch
 
Tăng giá (%)
 
Giảm giá (%)
 
NN Mua ròng (giá trị)
 
NN Bán ròng (giá trị)