HOSE - SGDCK Hồ Chí Minh 1080.74 +4.0 (0.37%)
Mở cửa 1064.86 Khối lượng 186,605,894 cổ phiếu 107
Cao 1084.89 Giá trị 6,281.57 tỷ VNĐ 170
Thấp 1048.68 NN Mua ròng 0.0 tỷ VNĐ 57
HNX - SGDCK Hà Nội 126.3 +0.2 (0.13%)
Mở cửa 125.81 Khối lượng 46,821,200 cổ phiếu 77
Cao 127.12 Giá trị 720.12 tỷ VNĐ 86
Thấp 124.29 NN Mua ròng 0.0 tỷ VNĐ 223

Bình luận thị trường - 23/04/2018
mẽ về cuối phiên. Đặc biệt trên sàn HOSE, mặc dù chưa thể lấy lại 44 điểm đã mất tuy nhiên chỉ số đã thành công khi đóng cửa tăng hơn 25 điểm. Dường như tâm lý lo ngại trước đó của nhà đầu tư đã dần được cởi bỏ khi thanh khoản thị trường trong phiên hôm nay đã gia tăng hơn 2 nghìn tỷ đồng thông qua giao dịch thỏa thuận. Đồng thời, dòng vốn ngoại cũng chuyển biến đầy tích cực khi sàn HOSE đón nhận hơn 3 nghìn tỷ đồng bơm ròng từ khối ngoại.
 
Tình trạng thiếu vắng lực đỡ đã không còn trong phiên hôm nay. Số lượng mã tăng đã chiếm ...

  • Top Cổ phiếu (HOSE & HNX) - 24/04/2018

Khối lượng giao dịch
 
Giá trị giao dịch
 
Tăng giá (%)
 
Giảm giá (%)
 
NN Mua ròng (giá trị)
 
NN Bán ròng (giá trị)