HOSE - SGDCK Hồ Chí Minh 902.93 -14.5 (-1.58%)
Mở cửa 927.67 Khối lượng 178,778,606 cổ phiếu 50
Cao 931.12 Giá trị 4,242.25 tỷ VNĐ 238
Thấp 895.73 NN Mua ròng - tỷ VNĐ 30
HNX - SGDCK Hà Nội 107.94 -3.8 (-3.43%)
Mở cửa 111.72 Khối lượng 62,240,900 cổ phiếu 0
Cao 112.3 Giá trị 805.37 tỷ VNĐ 0
Thấp 106.91 NN Mua ròng - tỷ VNĐ 469

Bình luận thị trường - 12/12/2017
Giao dịch phiên đầu tuần diễn ra trong trạng thái điều chỉnh, cả hai sàn đều giảm khá sâu. Trong đó trên sàn HOSE, số lượng mã giảm điểm đã gấp gần 3 lần so với số lượng mã xanh, chỉ số liên tục lao dốc trong phiên và chính thức đánh mất 23 điểm khi đóng cửa. Sàn Hà Nội cũng diễn biến tương tự, hầu hết cổ phiếu đều quay đầu giảm đưa HNX-Index về mức thấp nhất trong ngày.
 
Trái ngược với diễn biến của hầu hết các mã, VNM và VJC có 1 phiên giao dịch tích cực nhưng đà tăng của cặp cổ phiếu trụ này vẫn không thể cứu được chỉ số. Đặc biệt, bộ đôi ngân ...

  • Top Cổ phiếu (HOSE & HNX) - 11/12/2017

Khối lượng giao dịch
 
Giá trị giao dịch
 
Tăng giá (%)
 
Giảm giá (%)
 
NN Mua ròng (giá trị)
 
NN Bán ròng (giá trị)