English

THÔNG BÁO BẢO TRÌ HỆ THỐNG EKYC

Kính gửi Quý khách hàng,

PHS xin trân trọng thông báo về việc tạm ngừng để bảo trì từ ngày đến ngày .

Để biết thêm chi tiết, Quý khách vui lòng liên hệ nhân viên môi giới, Chi nhánh / Phòng giao dịch của PHS hoặc gọi (84-28) 5 413 579 để được hỗ trợ.

Rất mong nhận được sự thông cảm và hỗ trợ của quý khách!

Trân trọng,
Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng.

EKYC SYSTEM MAINTENANCE ANNOUNCEMENT

Dear Customer,

PHS would like to announce the suspension for maintenance from on to on .

For more information, please contact your broker, PHS's Branch / Transaction or call (84-28) 5 413 579 for assistance.

We look forward to receiving your sympathy and support!

Best regards,
Phu Hung Securities Corporation.