DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Công ty Chứng khoán Phú Hưng (PHS) là một nhà tư vấn tài chính có uy tín cho các DN trong nước và quốc tế. PHS giúp bạn hoạch định các chiến lược hiệu quả để cải thiện tài chính và cung cấp các công cụ hiệu quả để tìm kiếm nguồn vốn mới. PHS có nhiều lợi thế nhờ mối quan hệ tốt đẹp và lâu dài với Sở giao dịch Chứng khoán Đài Loan và các doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình tư vấn.


CPH là bước tiến quan trọng giúp các DN tiếp cận đối tác mới, mở rộng thị trường...

PHS tư vấn cho DN lập phương án CPH theo quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế và chiến lược phát triển của DN trong tương lai. Dịch vụ tư vấn CPH DN do PHS cung cấp gồm có:

- Đánh giá tổng quan và cung cấp các khuyến nghị chiến lược.
- Xây dựng kế hoạch cổ phần hóa chi tiết.
- Dự thảo Điều lệ công ty và chuẩn bị tất cả các tài liệu cần thiết.
- Thực hiện đăng ký với cơ quan thẩm quyền.
- Thẩm định giá trị doanh nghiệp.
- Giúp doanh nghiệp xây dựng kế hoạch kinh doanh và tài liệu tiếp thị khác.
- Giúp doanh nghiệp xác định và tìm kiếm các nhà đầu tư chiến lược tiềm năng.
- Tổ chức đấu giá, phát hành riêng lẻ hoặc phát hành chứng khoán ra công chúng.
- Trợ giúp DN chuyển đổi sang Công ty cổ phần, tổ chức ĐHCĐ lần đầu.
- Tư vấn sau cổ phần hóa & tư vấn thẩm định.

Đây là kênh đầu tư hiệu quả cho việc huy động vốn...

Dịch vụ này đòi hỏi kiến thức chuyên ngành, kết hợp với xây dựng kế hoạch phát hành, kế hoạch sử dụng vốn khả thi, giá chào bán hợp lý. PHS sẽ mang đến khả năng thành công cao nhất cho đợt phát hành của DN qua các hoạt động:

- Đánh giá tình hình SXKD của DN và chọn lựa công cụ tài chính phù hợp.
- Xây dựng kế hoạch phát hành.
- Xây dựng điều lệ DN phù hợp với các chuẩn mực pháp luật hiện hành.
- Viết Bản cáo bạch, lập bộ hồ sơ chào bán.
- Thực hiện đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Thẩm định giá trị doanh nghiệp.
- Trợ giúp doanh nghiệp xây dựng chiến lược PR phù hợp.
- Xác định đối tác và giúp DN tìm kiếm các nhà đầu tư chiến lược tiềm năng.
- Tổ chức giới thiệu công ty cho công chúng.
- Thực hiện thủ tục phát hành sau khi được cấp phép.
- Đánh giá & tư vấn sau phát hành.

Niêm yết CP sẽ giúp các DN, NĐT tăng tính thanh khoản, tạo sự minh bạch về hoạt động SXKD trên thị trường

Việc niêm yết thành công đòi hỏi tập trung chuyên môn một số yếu tố trọng điểm: thấu hiểu các quy định của luật pháp về niêm yết, phân tích xu hướng hiện nay trên thị trường, thẩm định giá trị của công ty cổ phần, tính toán việc niêm yết / giá chào bán cho NĐT. PHS hỗ trợ các DN trong việc niêm yết thông qua các bước chủ yếu sau:

- Đánh giá tổng quan và khuyến nghị.
- Xây dựng kế hoạch niêm yết.
- Xây dựng điều lệ công ty phù hợp với điều lệ mẫu.
- Xây dựng bản cáo bạch, lập bộ Hồ sơ niêm yết.
- Thực hiện đăng ký với cơ quan thẩm quyền.
- Thực hiện đăng ký lưu ký tập trung.
- Giúp doanh nghiệp tổ chức các hoạt động giới thiệu DN tới công chúng.
- Thực hiện thủ tục niêm yết.
- Đánh giá & tư vấn sau niêm yết.

PHS cung cấp dịch vụ Tư vấn Sáp nhập & Mua bán công ty cho các doanh nghiệp.

Với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, chúng tôi hợp tác chặt chẽ với các doanh nghiệp để đảm bảo vận hành xuyên suốt , hiệu quả và thành công của quá trình mua bán và sát nhập. Dịch vụ tư vấn này bao gồm các hoạt động sau:

- Đánh giá nhu cầu kinh doanh và xác định mục tiêu Sáp nhập và Mua bán.
- Xây dựng kế hoạch tổng quan cho quá trình Sáp nhập và Mua bán.
- Xác định triển vọng khi mua bán, sáp nhập và chọn chiến lược tiếp cận thích hợp.
- Khảo sát và đánh giá mục tiêu.
- Hỗ trợ doanh nghiệp thẩm định giá trị doanh nghiệp, xác định tỷ lệ chuyển đổi cổ phiếu (nếu có).
- Chuẩn bị kế hoạch tái cơ cấu doanh nghiệp.
- Chuẩn bị tất cả các tài liệu mua bán và sáp nhập cần thiết.
- Hỗ trợ đàm phán.
- Đánh giá và tư vấn sau mua bán và sáp nhập.

PHS cung cấp các phân tích độc lập, có chiều sâu về các hoạt động của DN.

Đây là những thông tin cần thiết để giúp khách hàng đưa ra các quyết định đúng đắn dựa trên các hoạt động của doanh nghiệp bao gồm cổ phần hoá, niêm yết và phát hành, sáp nhập và mua bán, tái cơ cấu doanh nghiệp… Phú Hưng sẽ luôn luôn mang lại một dịch vụ có chất lượng vượt trội để giúp bạn đáp ứng mục tiêu khác nhau của mình.

Đây là một công cụ đắc lực cho phép các tổ chức phát hành đảm bảo được nguồn vốn huy động mong muốn, với chi phí hợp lý...

Dịch vụ này đòi hỏi kiến thức chuyên ngành trong các lĩnh vực pháp luật, tài chính – chứng khoán và tiếp thị, với tiềm lực tài chính mạnh
, mạng lưới khách hàng và đối tác rộng lớn trong lĩnh vực đầu tư và tài chính, PHS sẽ đảm bảo cho đợt phát hành của DN đạt được thành công cao nhất và mang DN đến với đông đảo các nhà đầu tư và đối tác tiềm năng. Dịch vu bảo lãnh phát hành sẽ bao gồm một số hoạt động chính như sau:

- Đánh giá tình hình SXKD của DN và chọn phương án PR và tiếp cận KH phù hợp.
- Xây dựng kế hoạch bảo lãnh phát hành.
- Thẩm định giá trị doanh nghiệp.
- Xác định đối tác và tìm kiếm các NĐT chiến lược tiềm năng.
- Tổ chức giới thiệu công ty cho công chúng và các nhà đầu tư.
- Thực hiện đợt phát hành.
- Đánh giá & tư vấn sau bảo lãnh phát hành.
GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
PHS-WEB FUTURES
PHS-MOBILE FUTURES
PHS-CUSTOMER PORTAL
BẢNG ĐIỆN PHS
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
PHS – Phân tích cuối phiên
backGiờ kết sổ -   next