DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Công ty Chứng khoán Phú Hưng (PHS) là một nhà tư vấn tài chính có uy tín cho các DN trong nước và quốc tế. PHS giúp bạn hoạch định các chiến lược hiệu quả để cải thiện tài chính và cung cấp các công cụ hiệu quả để tìm kiếm nguồn vốn mới. PHS có nhiều lợi thế nhờ mối quan hệ tốt đẹp và lâu dài với Sở giao dịch Chứng khoán Đài Loan và các doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình tư vấn.


CPH là bước tiến quan trọng giúp các DN tiếp cận đối tác mới, mở rộng thị trường...

PHS tư vấn cho DN lập phương án CPH theo quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế và chiến lược phát triển của DN trong tương lai. Dịch vụ tư vấn CPH DN do PHS cung cấp gồm có:

- Đánh giá tổng quan và cung cấp các khuyến nghị chiến lược.
- Xây dựng kế hoạch cổ phần hóa chi tiết.
- Dự thảo Điều lệ công ty và chuẩn bị tất cả các tài liệu cần thiết.
- Thực hiện đăng ký với cơ quan thẩm quyền.
- Thẩm định giá trị doanh nghiệp.
- Giúp doanh nghiệp xây dựng kế hoạch kinh doanh và tài liệu tiếp thị khác.
- Giúp doanh nghiệp xác định và tìm kiếm các nhà đầu tư chiến lược tiềm năng.
- Tổ chức đấu giá, phát hành riêng lẻ hoặc phát hành chứng khoán ra công chúng.
- Trợ giúp DN chuyển đổi sang Công ty cổ phần, tổ chức ĐHCĐ lần đầu.
- Tư vấn sau cổ phần hóa & tư vấn thẩm định.

Đây là kênh đầu tư hiệu quả cho việc huy động vốn...

Dịch vụ này đòi hỏi kiến thức chuyên ngành, kết hợp với xây dựng kế hoạch phát hành, kế hoạch sử dụng vốn khả thi, giá chào bán hợp lý. PHS sẽ mang đến khả năng thành công cao nhất cho đợt phát hành của DN qua các hoạt động:

- Đánh giá tình hình SXKD của DN và chọn lựa công cụ tài chính phù hợp.
- Xây dựng kế hoạch phát hành.
- Xây dựng điều lệ DN phù hợp với các chuẩn mực pháp luật hiện hành.
- Viết Bản cáo bạch, lập bộ hồ sơ chào bán.
- Thực hiện đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Thẩm định giá trị doanh nghiệp.
- Trợ giúp doanh nghiệp xây dựng chiến lược PR phù hợp.
- Xác định đối tác và giúp DN tìm kiếm các nhà đầu tư chiến lược tiềm năng.
- Tổ chức giới thiệu công ty cho công chúng.
- Thực hiện thủ tục phát hành sau khi được cấp phép.
- Đánh giá & tư vấn sau phát hành.

Niêm yết CP sẽ giúp các DN, NĐT tăng tính thanh khoản, tạo sự minh bạch về hoạt động SXKD trên thị trường

Việc niêm yết thành công đòi hỏi tập trung chuyên môn một số yếu tố trọng điểm: thấu hiểu các quy định của luật pháp về niêm yết, phân tích xu hướng hiện nay trên thị trường, thẩm định giá trị của công ty cổ phần, tính toán việc niêm yết / giá chào bán cho NĐT. PHS hỗ trợ các DN trong việc niêm yết thông qua các bước chủ yếu sau:

- Đánh giá tổng quan và khuyến nghị.
- Xây dựng kế hoạch niêm yết.
- Xây dựng điều lệ công ty phù hợp với điều lệ mẫu.
- Xây dựng bản cáo bạch, lập bộ Hồ sơ niêm yết.
- Thực hiện đăng ký với cơ quan thẩm quyền.
- Thực hiện đăng ký lưu ký tập trung.
- Giúp doanh nghiệp tổ chức các hoạt động giới thiệu DN tới công chúng.
- Thực hiện thủ tục niêm yết.
- Đánh giá & tư vấn sau niêm yết.

PHS cung cấp dịch vụ Tư vấn Sáp nhập & Mua bán công ty cho các doanh nghiệp.

Với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, chúng tôi hợp tác chặt chẽ với các doanh nghiệp để đảm bảo vận hành xuyên suốt , hiệu quả và thành công của quá trình mua bán và sát nhập. Dịch vụ tư vấn này bao gồm các hoạt động sau:

- Đánh giá nhu cầu kinh doanh và xác định mục tiêu Sáp nhập và Mua bán.
- Xây dựng kế hoạch tổng quan cho quá trình Sáp nhập và Mua bán.
- Xác định triển vọng khi mua bán, sáp nhập và chọn chiến lược tiếp cận thích hợp.
- Khảo sát và đánh giá mục tiêu.
- Hỗ trợ doanh nghiệp thẩm định giá trị doanh nghiệp, xác định tỷ lệ chuyển đổi cổ phiếu (nếu có).
- Chuẩn bị kế hoạch tái cơ cấu doanh nghiệp.
- Chuẩn bị tất cả các tài liệu mua bán và sáp nhập cần thiết.
- Hỗ trợ đàm phán.
- Đánh giá và tư vấn sau mua bán và sáp nhập.

PHS cung cấp các phân tích độc lập, có chiều sâu về các hoạt động của DN.

Đây là những thông tin cần thiết để giúp khách hàng đưa ra các quyết định đúng đắn dựa trên các hoạt động của doanh nghiệp bao gồm cổ phần hoá, niêm yết và phát hành, sáp nhập và mua bán, tái cơ cấu doanh nghiệp… Phú Hưng sẽ luôn luôn mang lại một dịch vụ có chất lượng vượt trội để giúp bạn đáp ứng mục tiêu khác nhau của mình.

Đây là một công cụ đắc lực cho phép các tổ chức phát hành đảm bảo được nguồn vốn huy động mong muốn, với chi phí hợp lý...

Dịch vụ này đòi hỏi kiến thức chuyên ngành trong các lĩnh vực pháp luật, tài chính – chứng khoán và tiếp thị, với tiềm lực tài chính mạnh
, mạng lưới khách hàng và đối tác rộng lớn trong lĩnh vực đầu tư và tài chính, PHS sẽ đảm bảo cho đợt phát hành của DN đạt được thành công cao nhất và mang DN đến với đông đảo các nhà đầu tư và đối tác tiềm năng. Dịch vu bảo lãnh phát hành sẽ bao gồm một số hoạt động chính như sau:

- Đánh giá tình hình SXKD của DN và chọn phương án PR và tiếp cận KH phù hợp.
- Xây dựng kế hoạch bảo lãnh phát hành.
- Thẩm định giá trị doanh nghiệp.
- Xác định đối tác và tìm kiếm các NĐT chiến lược tiềm năng.
- Tổ chức giới thiệu công ty cho công chúng và các nhà đầu tư.
- Thực hiện đợt phát hành.
- Đánh giá & tư vấn sau bảo lãnh phát hành.
GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
BẢNG ĐIỆN PHS
717.29
+0.76 (+0.11%)
89.45
+0.13 (+0.15%)
57.61
-0 (-0.01%)
Kính chào Quý khách hàng,

Cảm ơn Quý khách hàng đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ của PHS trong thời gian qua.

Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, kể từ ngày 17/04/2017 PHS triển khai bảng giá mới với sự thay đổi toàn bộ về giao diện và tăng thêm tiện ích ứng dụng cho khách hàng. Để trải nghiệm bảng giá mới, vui lòng ấn chọn nút “Đồng ý” bên dưới.

Từ ngày 17/04/2017 đến hết ngày 21/04/2017, PHS chạy song song hai bảng giá, nếu Quý khách hàng muốn quay lại giao diện bảng giá cũ vui lòng ấn chọn vào đường dẫn sau tại đây.

Để hiểu thêm các tính năng của bảng giá mới Quý khách hàng vui lòng click vào đường dẫn sau : tại đây

Trân Trọng.
Dear Valued customers,

First of all, we would like to thank you for trusting and using our service during the past.

With the aim to improve customer service quality, from April 17th 2017, PHS will launch a new price board with a complete change of interface and advanced utilities for customers. To experience the new price board, please click on the "Accept" button as below.

From April 17th to April 21st 2017, PHS will run two versions of price board in parallel. If you want to return to the old price board, please click on the following link here

For more information about upgraded utilities of our new price board, please click on the link : here

Sincerely,
尊敬的客戶您好,

非常感謝您長期以來對富鑫證券之支持。

為了提高客戶服務品質,自2017年4月17日起富鑫證券新行情報價將上線,此版本包括全新的介面和新增的功能。體驗新行情報價請點擊下面“同意”按鈕。

從2017年4月17日至2017年4月21日為止,富鑫證券將同時提供新舊行情報價版本。若您想返回舊行情報價介面請點擊 :此連結。

欲瞭解更多新行情報價的功能請點擊 : 此連結 。

特此公告
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
Dow Jones 20,981.3 +6.2 (+0.0%)
S&P500 2,388.8 +1.3 (+0.1%)
FTSE 100 7,237.2 -51.5 (-0.7%)
Hang Seng 24,698.5 0.0 (0.0%)
Nikkei 225 19,229.6 -22.2 (-0.1%)
PHS – Phân tích cuối phiên