GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
BẢNG ĐIỆN PHS
993.68
+6.46 (+0.65%)
104.14
+0.1 (+0.10%)
56.86
+0.16 (+0.29%)
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
Dow Jones 0.0 0.0 (0.0%)
S&P500 2,978.7 +2.7 (+0.1%)
FTSE 100 7,282.3 +11.2 (+0.2%)
Hang Seng 26,690.8 +175.2 (+0.7%)
Nikkei 225 21,199.6 +113.6 (+0.5%)
PHS – Phân tích cuối phiên
B_2019-03-18_2019-03-17 Giờ kết sổ - 18-03-2019 N_2019-03-18_2019-03-19