TIN PHS
Ngày đăng: 12/04/2017
Auction Phuoc An Coffee One Member Company Limited Back

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
BẢNG ĐIỆN PHS
895.85
-21.6 (-2.35%)
107.65
-4.13 (-3.69%)
53.81
-0.46 (-0.85%)
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
FTSE 100 7,343.6 +22.8 (+0.3%)
PHS – Phân tích cuối phiên