TIN PHS
Ngày đăng: 14/04/2017
Auction Thuan An General Trading Joint Stock Company Back

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
BẢNG ĐIỆN PHS
901.62
-15.83 (-1.73%)
107.84
-3.94 (-3.52%)
53.66
-0.62 (-1.14%)
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
FTSE 100 7,343.6 +22.8 (+0.3%)
PHS – Phân tích cuối phiên