TIN PHS
Ngày đăng: 14/04/2017
Auction Vietnam Posts And Telecommunication Land Jsc Back

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
BẢNG ĐIỆN PHS
896.22
-21.23 (-2.31%)
107.53
-4.25 (-3.80%)
53.76
-0.51 (-0.95%)
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
FTSE 100 7,343.6 +22.8 (+0.3%)
PHS – Phân tích cuối phiên