TIN PHS
Ngày đăng: 17/04/2017
Auction Post And Telecommunication Services Construction Work Joint-Stock Company Back

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
BẢNG ĐIỆN PHS
901.96
-15.49 (-1.69%)
107.84
-3.94 (-3.52%)
53.67
-0.61 (-1.12%)
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
FTSE 100 7,343.6 +22.8 (+0.3%)
PHS – Phân tích cuối phiên