TIN PHS
Ngày đăng: 17/04/2017
Auction Petrovietnam Oil Quang Ninh Joint Stock Company Back

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
BẢNG ĐIỆN PHS
906.39
-11.06 (-1.21%)
108.20
-3.58 (-3.20%)
53.86
-0.41 (-0.76%)
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
FTSE 100 7,343.6 +22.8 (+0.3%)
PHS – Phân tích cuối phiên