TIN PHS
Ngày đăng: 17/04/2017
VKC : Remove stock from current marginable list Back

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
BẢNG ĐIỆN PHS
899.97
-17.48 (-1.91%)
107.82
-3.96 (-3.54%)
53.84
-0.43 (-0.80%)
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
FTSE 100 7,343.6 +22.8 (+0.3%)
PHS – Phân tích cuối phiên