TIN PHS
Ngày đăng: 20/04/2017
IJC : Adjusted margin loan ratio Back

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
BẢNG ĐIỆN PHS
897.71
-19.74 (-2.15%)
107.52
-4.26 (-3.81%)
53.77
-0.5 (-0.92%)
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
FTSE 100 7,343.6 +22.8 (+0.3%)
PHS – Phân tích cuối phiên