TIN PHS
Ngày đăng: 15/05/2017
Tb Đấu Giá Cp – Công Ty Phát Triển Hạ Tầng Khu Công Nghiệp Tỉnh Bắc Giang Back

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
BẢNG ĐIỆN PHS
896.34
-21.11 (-2.30%)
107.53
-4.25 (-3.80%)
53.76
-0.52 (-0.95%)
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
FTSE 100 7,343.6 +22.8 (+0.3%)
PHS – Phân tích cuối phiên