TIN PHS
Ngày đăng: 15/05/2017
MPT, PPC: TB bổ sung cổ phiếu vào danh sách ký quỹ Back

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
BẢNG ĐIỆN PHS
904.62
-12.83 (-1.40%)
107.90
-3.88 (-3.48%)
53.81
-0.46 (-0.85%)
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
FTSE 100 7,343.6 +22.8 (+0.3%)
PHS – Phân tích cuối phiên