TIN PHS
Ngày đăng: 16/05/2017
DST: TB bổ sung cổ phiếu vào danh sách ký quỹ Back

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
BẢNG ĐIỆN PHS
902.38
-15.07 (-1.64%)
108.06
-3.72 (-3.33%)
53.84
-0.44 (-0.80%)
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
FTSE 100 7,343.6 +22.8 (+0.3%)
PHS – Phân tích cuối phiên