TIN PHS
Ngày đăng: 17/05/2017
VC3, SCR: TB thay đổi giá cho vay/giá tính TSĐB tối đa và tỷ lệ vay/tỷ lệ tính TSĐB Back

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
BẢNG ĐIỆN PHS
905.40
-12.05 (-1.31%)
108.08
-3.7 (-3.31%)
53.86
-0.42 (-0.77%)
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
FTSE 100 7,343.6 +22.8 (+0.3%)
PHS – Phân tích cuối phiên