TIN SÀN
Ngày đăng: 19/05/2017
TVC: Nguyễn Trung Kiên - Ủy viên HĐQT - đã bán 105,300 CP Back

TVC: Nguyễn Trung Kiên - Ủy viên HĐQT - đã bán 105,300 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Trung Kiên
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
- Mã chứng khoán: TVC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 105,300 CP (tỷ lệ 0.29%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 105,300 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 105,300 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 09/05/2017
- Ngày kết thúc giao dịch: 12/05/2017.

HNX

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
BẢNG ĐIỆN PHS
767.51
-5.01 (-0.65%)
98.02
-0.71 (-0.72%)
56.75
-0.21 (-0.36%)
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
Dow Jones 21,409.6 +14.8 (+0.1%)
S&P500 2,439.1 +0.8 (+0.0%)
FTSE 100 7,446.8 +22.7 (+0.3%)
Hang Seng 25,871.9 0.0 (0.0%)
Nikkei 225 20,202.8 +49.5 (+0.2%)
PHS – Phân tích cuối phiên