StockNews
Ngày đăng: 19/05/2017
V12: Nghị quyết HĐQT Back

V12: Nghị quyết HĐQT

.

Tài liệu đính kèm:
V12_2017.5.19_8da5737_V12_CBTT_chi_tra_co_tuc_2016_signed.pdf

HNX

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
BẢNG ĐIỆN PHS
900.13
-17.32 (-1.89%)
107.52
-4.26 (-3.81%)
53.83
-0.44 (-0.81%)
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
FTSE 100 7,343.6 +22.8 (+0.3%)
PHS – Phân tích cuối phiên