StockNews
Ngày đăng: 19/05/2017
V12: Nghị quyết HĐQT Back

V12: Nghị quyết HĐQT

.

Tài liệu đính kèm:
V12_2017.5.19_8da5737_V12_CBTT_chi_tra_co_tuc_2016_signed.pdf

HNX

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
BẢNG ĐIỆN PHS
768.97
+1.38 (+0.18%)
100.83
+0.34 (+0.34%)
54.58
-0.06 (-0.11%)
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
PHS – Phân tích cuối phiên