TIN SÀN
Ngày đăng: 19/05/2017
TEG: Vợ Ủy viên HĐQT đăng ký mua 1 triệu cp, Thành viên BKS lại muốn bán Back

TEG: Vợ Ủy viên HĐQT đăng ký mua 1 triệu cp, Thành viên BKS lại muốn bán

Bà Nguyễn Thị Bích Liên, vợ ông Phan Ngọc Anh Cương - Ủy viên HĐQT CTCP TECGROUP (HNX: TEG) đăng ký mua 1,000,000 cp. Ngược lại, Thành viên BKS Ninh Thị Thanh lại muốn bán 600,000 cp.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Bích Liên

- Mã chứng khoán: TEG

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)

- Tên của người có liên quan tại TCNY: Phan Ngọc Anh Cương

- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT

- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Vợ

- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 840,000 CP (tỷ lệ 5.6%)

- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 1,000,000 CP

- Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư

- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh

- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 22/05/2017

- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 16/06/2017.

Bà Ninh Thị Thanh - Thành viên BKS - đăng ký bán 600,000 cp.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Ninh Thị Thanh

- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Thành viên BKS

- Mã chứng khoán: TEG

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 600,000 CP (tỷ lệ 4%)

- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 600,000 CP

- Mục đích thực hiện giao dịch: Tái cơ cấu danh mục đầu tư

- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh

- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 22/05/2017

- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 19/06/2017./.

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
BẢNG ĐIỆN PHS
1,087.15
+27.42 (+2.59%)
125.80
+1.5 (+1.20%)
59.37
+0.88 (+1.50%)
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
Dow Jones 24,964.8 -254.6 (-1.0%)
S&P500 2,716.3 -16.0 (-0.6%)
FTSE 100 7,230.0 -16.8 (-0.2%)
Hang Seng 31,431.9 +558.3 (+1.8%)
Nikkei 225 21,970.8 +45.7 (+0.2%)
PHS – Phân tích cuối phiên