TIN SÀN
Ngày đăng: 19/05/2017
TEG: Vợ Ủy viên HĐQT đăng ký mua 1 triệu cp, Thành viên BKS lại muốn bán Back

TEG: Vợ Ủy viên HĐQT đăng ký mua 1 triệu cp, Thành viên BKS lại muốn bán

Bà Nguyễn Thị Bích Liên, vợ ông Phan Ngọc Anh Cương - Ủy viên HĐQT CTCP TECGROUP (HNX: TEG) đăng ký mua 1,000,000 cp. Ngược lại, Thành viên BKS Ninh Thị Thanh lại muốn bán 600,000 cp.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Bích Liên

- Mã chứng khoán: TEG

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)

- Tên của người có liên quan tại TCNY: Phan Ngọc Anh Cương

- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT

- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Vợ

- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 840,000 CP (tỷ lệ 5.6%)

- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 1,000,000 CP

- Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư

- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh

- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 22/05/2017

- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 16/06/2017.

Bà Ninh Thị Thanh - Thành viên BKS - đăng ký bán 600,000 cp.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Ninh Thị Thanh

- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Thành viên BKS

- Mã chứng khoán: TEG

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 600,000 CP (tỷ lệ 4%)

- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 600,000 CP

- Mục đích thực hiện giao dịch: Tái cơ cấu danh mục đầu tư

- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh

- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 22/05/2017

- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 19/06/2017./.

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
BẢNG ĐIỆN PHS
767.51
-5.01 (-0.65%)
98.02
-0.71 (-0.72%)
56.75
-0.21 (-0.36%)
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
Dow Jones 21,409.6 +14.8 (+0.1%)
S&P500 2,439.1 +0.8 (+0.0%)
FTSE 100 7,446.8 +22.7 (+0.3%)
Hang Seng 25,871.9 0.0 (0.0%)
Nikkei 225 20,202.8 +49.5 (+0.2%)
PHS – Phân tích cuối phiên