StockNews
Ngày đăng: 19/05/2017
SHB: Báo cáo thường niên 2016 Back

SHB: Báo cáo thường niên 2016

Tài liệu đính kèm:
SHB_2017.5.19_e5a4dcb_BCTN_2016___18_5_2017_full.pdf

HNX

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
BẢNG ĐIỆN PHS
906.39
-11.06 (-1.21%)
108.47
-3.31 (-2.96%)
53.85
-0.43 (-0.78%)
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
FTSE 100 7,343.6 +22.8 (+0.3%)
PHS – Phân tích cuối phiên