StockNews
Ngày đăng: 19/05/2017
SHB: Báo cáo thường niên 2016 Back

SHB: Báo cáo thường niên 2016

Tài liệu đính kèm:
SHB_2017.5.19_e5a4dcb_BCTN_2016___18_5_2017_full.pdf

HNX

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
BẢNG ĐIỆN PHS
740.79
-0.14 (-0.02%)
92.37
+0.47 (+0.51%)
57.74
-0.17 (-0.30%)
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
Dow Jones 20,804.8 +141.8 (+0.7%)
S&P500 2,381.7 +16.0 (+0.7%)
FTSE 100 7,470.7 +34.3 (+0.5%)
Hang Seng 25,174.9 +38.3 (+0.2%)
Nikkei 225 19,590.8 +36.9 (+0.2%)
PHS – Phân tích cuối phiên