StockNews
Ngày đăng: 19/05/2017
SHB: Báo cáo thường niên 2016 Back

SHB: Báo cáo thường niên 2016

Tài liệu đính kèm:
SHB_2017.5.19_e5a4dcb_BCTN_2016___18_5_2017_full.pdf

HNX

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
BẢNG ĐIỆN PHS
769.04
+1.53 (+0.20%)
98.12
+0.1 (+0.10%)
56.96
+0.21 (+0.36%)
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
Dow Jones 21,310.7 -98.9 (-0.5%)
S&P500 2,419.4 -19.7 (-0.8%)
FTSE 100 7,434.4 -12.4 (-0.2%)
Hang Seng 25,735.2 -104.8 (-0.4%)
Nikkei 225 20,199.2 -25.9 (-0.1%)
PHS – Phân tích cuối phiên