TIN PHS
Ngày đăng: 19/05/2017
65 cổ phiếu: TB thay đổi giá cho vay/giá tính TSĐB tối đa Back

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
BẢNG ĐIỆN PHS
905.67
-11.78 (-1.28%)
108.13
-3.65 (-3.26%)
53.82
-0.45 (-0.83%)
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
FTSE 100 7,343.6 +22.8 (+0.3%)
PHS – Phân tích cuối phiên