TIN PHS
Ngày đăng: 19/05/2017
05 cổ phiếu: Thông báo thay đổi tỷ lệ vay/tỷ lệ tính tài sản đảm bảo Back

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
BẢNG ĐIỆN PHS
740.55
-0.38 (-0.05%)
92.36
+0.47 (+0.51%)
57.71
-0.21 (-0.36%)
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
Dow Jones 20,804.8 +141.8 (+0.7%)
S&P500 2,381.7 +16.0 (+0.7%)
FTSE 100 7,470.7 +34.3 (+0.5%)
Hang Seng 25,174.9 +38.3 (+0.2%)
Nikkei 225 19,590.8 +36.9 (+0.2%)
PHS – Phân tích cuối phiên