TIN PHS
Ngày đăng: 19/05/2017
05 cổ phiếu: Thông báo thay đổi tỷ lệ vay/tỷ lệ tính tài sản đảm bảo Back

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
BẢNG ĐIỆN PHS
902.93
-14.52 (-1.58%)
107.90
-3.88 (-3.47%)
53.70
-0.57 (-1.05%)
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
FTSE 100 7,343.6 +22.8 (+0.3%)
PHS – Phân tích cuối phiên