TIN PHS
Ngày đăng: 25/07/2017
Auction Exim Land Corporation Back

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
BẢNG ĐIỆN PHS
903.46
-13.99 (-1.52%)
107.83
-3.95 (-3.54%)
53.71
-0.56 (-1.04%)
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
FTSE 100 7,343.6 +22.8 (+0.3%)
PHS – Phân tích cuối phiên