TIN PHS
Ngày đăng: 28/07/2017
PVG: Announcement remove stock from current marginable list Back

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
BẢNG ĐIỆN PHS
906.52
-10.93 (-1.19%)
108.47
-3.31 (-2.96%)
53.85
-0.43 (-0.78%)
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
FTSE 100 7,343.6 +22.8 (+0.3%)
PHS – Phân tích cuối phiên