TIN PHS
Ngày đăng: 01/08/2017
Topic: The Series Of Securities Investment Seminars 2017 – Investment Strategy For The Last 6 Months Of 2017 Back

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
BẢNG ĐIỆN PHS
903.70
-13.75 (-1.50%)
107.85
-3.93 (-3.52%)
53.80
-0.47 (-0.87%)
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
FTSE 100 7,343.6 +22.8 (+0.3%)
PHS – Phân tích cuối phiên