TIN PHS
Ngày đăng: 03/08/2017
Auction SaiGon Posts And Telecommunications Service Joint-Stock Corporation Back

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
BẢNG ĐIỆN PHS
905.67
-11.78 (-1.28%)
108.36
-3.42 (-3.06%)
53.83
-0.44 (-0.82%)
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
FTSE 100 7,343.6 +22.8 (+0.3%)
PHS – Phân tích cuối phiên