TIN PHS
Ngày đăng: 07/08/2017
TV4: Announcement about supplemental margin stock Back

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
BẢNG ĐIỆN PHS
902.62
-14.83 (-1.62%)
108.04
-3.74 (-3.35%)
53.70
-0.57 (-1.05%)
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
FTSE 100 7,343.6 +22.8 (+0.3%)
PHS – Phân tích cuối phiên