TIN PHS
Ngày đăng: 09/08/2017
PXS, MPT: Announcement remove stocks from current marginable list Back

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
BẢNG ĐIỆN PHS
896.22
-21.23 (-2.31%)
107.45
-4.33 (-3.88%)
53.76
-0.51 (-0.95%)
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
FTSE 100 7,343.6 +22.8 (+0.3%)
PHS – Phân tích cuối phiên