TIN PHS
Ngày đăng: 11/08/2017
Announcement: Upgrade trading system Back

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
BẢNG ĐIỆN PHS
900.00
-17.45 (-1.90%)
107.83
-3.95 (-3.53%)
53.57
-0.7 (-1.29%)
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
FTSE 100 7,343.6 +22.8 (+0.3%)
PHS – Phân tích cuối phiên