TIN SÀN
Ngày đăng: 11/08/2017
HAR: Notice of trading of shares by an internal shareholder ( Nguyen Gia Bao) Back

HAR: Notice of trading of shares by an internal shareholder ( Nguyen Gia Bao)

Notice of trading of shares by an internal shareholder ( Nguyen Gia Bao) of An Duong Thao Dien Real Estate Trading Investment Joint Stock Company as follows: 

Attached Files:
20170811_HAR 170811 Notice of trading of shares by an internal shareholder ( Nguyen Gia Bao).pdf

HOSE

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
BẢNG ĐIỆN PHS
942.39
+21.12 (+2.29%)
106.93
+2.1 (+2.00%)
50.16
+0.74 (+1.50%)
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
Dow Jones 25,064.4 +45.0 (+0.2%)
S&P500 2,798.4 +2.9 (+0.1%)
FTSE 100 7,600.5 +61.4 (+0.8%)
Hang Seng 28,539.7 +14.2 (+0.1%)
Nikkei 225 22,684.1 +86.7 (+0.4%)
PHS – Phân tích cuối phiên