TIN SÀN
Ngày đăng: 11/08/2017
HAR: Notice of trading of shares by an internal shareholder ( Nguyen Gia Bao) Back

HAR: Notice of trading of shares by an internal shareholder ( Nguyen Gia Bao)

Notice of trading of shares by an internal shareholder ( Nguyen Gia Bao) of An Duong Thao Dien Real Estate Trading Investment Joint Stock Company as follows: 

Attached Files:
20170811_HAR 170811 Notice of trading of shares by an internal shareholder ( Nguyen Gia Bao).pdf

HOSE

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
BẢNG ĐIỆN PHS
827.72
-0.57 (-0.07%)
109.43
-0.42 (-0.38%)
54.24
-0.16 (-0.29%)
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
Dow Jones 22,871.7 +30.7 (+0.1%)
S&P500 2,553.2 +2.2 (+0.1%)
FTSE 100 7,535.4 -20.8 (-0.3%)
Hang Seng 28,476.4 +17.4 (+0.1%)
Nikkei 225 21,155.2 +200.5 (+1.0%)
PHS – Phân tích cuối phiên