TIN SÀN
Ngày đăng: 11/08/2017
HAR: Notice of trading of shares by an internal shareholder ( Nguyen Gia Bao) Back

HAR: Notice of trading of shares by an internal shareholder ( Nguyen Gia Bao)

Notice of trading of shares by an internal shareholder ( Nguyen Gia Bao) of An Duong Thao Dien Real Estate Trading Investment Joint Stock Company as follows: 

Attached Files:
20170811_HAR 170811 Notice of trading of shares by an internal shareholder ( Nguyen Gia Bao).pdf

HOSE

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
BẢNG ĐIỆN PHS
917.45
-22.71 (-2.42%)
111.78
-2.03 (-1.78%)
54.27
-0.19 (-0.35%)
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
FTSE 100 7,343.6 +22.8 (+0.3%)
PHS – Phân tích cuối phiên