TIN SÀN
Ngày đăng: 11/08/2017
NVL: Notice of Trading of Shares of Related Person ( PHAN VIET CUONG) Back

NVL: Notice of Trading of Shares of Related Person ( PHAN VIET CUONG)

 Notice of Trading of Shares of Related Person ( PHAN VIET CUONG) of No Va Land Investment Group Corporation as follows: 

Attached Files:
20170811_NVL 170811 Notice of Trading of Shares of Related Person ( PHAN VIET CUONG).pdf

HOSE

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
BẢNG ĐIỆN PHS
905.00
-12.45 (-1.36%)
108.03
-3.75 (-3.36%)
53.81
-0.47 (-0.86%)
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
FTSE 100 7,343.6 +22.8 (+0.3%)
PHS – Phân tích cuối phiên