TIN SÀN
Ngày đăng: 11/08/2017
SBA: Reviewed FS in first six months of 2017 Back

SBA: Reviewed FS in first six months of 2017

Reviewed FS in first six months of 2017 of Song Ba Joint Stock Company: 

HOSE

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
BẢNG ĐIỆN PHS
768.97
+1.38 (+0.18%)
100.83
+0.34 (+0.34%)
54.58
-0.06 (-0.11%)
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
PHS – Phân tích cuối phiên