TIN SÀN
Ngày đăng: 11/08/2017
E1VFVN30: Basket of component securities _ 11 Aug 2017 Back

E1VFVN30: Basket of component securities _ 11 Aug 2017

 Basket of component securities _ 11 Aug 2017 of VFMVN30 ETF as follows: 

Attached Files:
20170811_E1VFVN30 170811 Basket of component securities _ 11 Aug 2017.pdf

HOSE

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
BẢNG ĐIỆN PHS
895.73
-21.72 (-2.37%)
107.65
-4.13 (-3.69%)
53.81
-0.47 (-0.86%)
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
FTSE 100 7,343.6 +22.8 (+0.3%)
PHS – Phân tích cuối phiên