TIN SÀN
Ngày đăng: 11/08/2017
HCM: Notice of purchasing of treasury shares Back

HCM: Notice of purchasing of treasury shares

Notice of purchasing of treasury shares of Ho Chi Minh City Securities Corporation as follows: 

Attached Files:
20170811_HCM 170811 Notice of purchasing of treasury shares.pdf

HOSE

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
BẢNG ĐIỆN PHS
768.97
+1.38 (+0.18%)
100.83
+0.34 (+0.34%)
54.58
-0.06 (-0.11%)
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
PHS – Phân tích cuối phiên