TIN SÀN
Ngày đăng: 11/08/2017
HCM: Notice of purchasing of treasury shares Back

HCM: Notice of purchasing of treasury shares

Notice of purchasing of treasury shares of Ho Chi Minh City Securities Corporation as follows: 

Attached Files:
20170811_HCM 170811 Notice of purchasing of treasury shares.pdf

HOSE

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
BẢNG ĐIỆN PHS
902.62
-14.83 (-1.62%)
107.90
-3.88 (-3.47%)
53.70
-0.57 (-1.05%)
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
FTSE 100 7,343.6 +22.8 (+0.3%)
PHS – Phân tích cuối phiên