TIN SÀN
Ngày đăng: 11/08/2017
SBT: Notification Insider Transaction Back

SBT: Notification Insider Transaction

 Notification Insider Transaction of Thanh Thanh Cong Tay Ninh Joint Stock Company as follows: 

Attached Files:
20170811_SBT 170811 Notification Insider Transaction.pdf

HOSE

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
BẢNG ĐIỆN PHS
940.16
0 (0.00%)
113.87
0 (0.00%)
54.47
0 (0.00%)
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
FTSE 100 7,343.6 +22.8 (+0.3%)
PHS – Phân tích cuối phiên