TIN SÀN
Ngày đăng: 11/08/2017
PPI: Notification Insider Transaction Back

PPI: Notification Insider Transaction

 Notification Insider Transaction of Pacific Infrastructure Project Development and Investment Corporation as follows: 

Attached Files:
20170811_PPI 170811 Notification Insider Transaction.pdf

HOSE

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
BẢNG ĐIỆN PHS
768.97
+1.38 (+0.18%)
100.83
+0.34 (+0.34%)
54.58
-0.06 (-0.11%)
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
PHS – Phân tích cuối phiên