StockNews
Ngày đăng: 13/09/2017
SFN: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt Back

SFN: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SFN của CTCP Dệt lưới Sài Gòn như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 21/09/2017
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/09/2017
3. Lý do và mục đích:
     * Chi trả cổ tức lần 3 năm 2016 và lần một năm 2017           - Tỷ lệ thực hiện: 9%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 900 đồng)
* Chi trả cổ tức lần ba năm 2016: 1%/cổ phiếu (mỗi cổ phiếu được nhận 100 đồng)
* Chi trả cổ tức lần một năm 2017: 8%/cổ phiếu (mỗi cổ phiếu được nhận 800 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 06/10/2017
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty Dệt lưới Sài Gòn bắt đầu từ ngày 06/10/2017 và xuất trình chứng minh nhân dân
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

HNX

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
BẢNG ĐIỆN PHS
983.17
+13.77 (+1.42%)
111.98
+1.82 (+1.65%)
51.81
+0.02 (+0.03%)
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
Dow Jones 24,580.9 +119.2 (+0.5%)
S&P500 2,754.9 +5.1 (+0.2%)
FTSE 100 7,682.3 +125.8 (+1.7%)
Hang Seng 29,338.7 +42.7 (+0.2%)
Nikkei 225 22,516.8 +176.2 (+0.8%)
PHS – Phân tích cuối phiên