StockNews
Ngày đăng: 13/09/2017
SVN: Giải trình chênh lệch BCTC tại BCTC bán niên 2017 Back

SVN: Giải trình chênh lệch BCTC tại BCTC bán niên 2017

.

Tài liệu đính kèm:
1.SVN_2017.9.13_032be2c_Giai_trinh_signed.pdf

HNX

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
BẢNG ĐIỆN PHS
1,169.36
+9.97 (+0.86%)
134.96
-0.32 (-0.24%)
60.64
-0.44 (-0.71%)
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
S&P500 2,716.9 +4.0 (+0.2%)
Nikkei 225 21,381.0 -99.9 (-0.5%)
FTSE 100 7,038.6 -22.7 (-0.3%)
PHS – Phân tích cuối phiên