TIN PHS
Ngày đăng: 03/10/2017
Auction - BINH DINH INVESTMENT AND CONSTRUCTION JSC Back

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
BẢNG ĐIỆN PHS
900.41
-17.04 (-1.86%)
107.45
-4.33 (-3.87%)
53.63
-0.64 (-1.19%)
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
FTSE 100 7,343.6 +22.8 (+0.3%)
PHS – Phân tích cuối phiên