TIN PHS
Ngày đăng: 06/10/2017
ANNOUNCEMENT : Adjust trading time of some securities transactions Back

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
BẢNG ĐIỆN PHS
900.44
-17.01 (-1.85%)
107.63
-4.15 (-3.71%)
53.57
-0.7 (-1.29%)
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
FTSE 100 7,343.6 +22.8 (+0.3%)
PHS – Phân tích cuối phiên