TIN PHS
Ngày đăng: 06/10/2017
Auction - HANOI REAL ESTATE INVESTMENT JSC Back

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
BẢNG ĐIỆN PHS
900.33
-17.12 (-1.87%)
107.34
-4.44 (-3.97%)
53.57
-0.71 (-1.30%)
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
FTSE 100 7,343.6 +22.8 (+0.3%)
PHS – Phân tích cuối phiên