TIN PHS
Ngày đăng: 12/10/2017
HPG: Announcement about adjusted maximum loan and/or mortgage price Back

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
BẢNG ĐIỆN PHS
901.07
-16.38 (-1.79%)
107.47
-4.31 (-3.86%)
53.62
-0.65 (-1.21%)
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
FTSE 100 7,343.6 +22.8 (+0.3%)
PHS – Phân tích cuối phiên