TIN SÀN
Ngày đăng: 13/10/2017
VDL: Thay đổi nhân sự Back

VDL: Thay đổi nhân sự

.

Tài liệu đính kèm:
1.VDL_2017.10.13_593125c_Quyet_dinh_cham_dut_HDLD__A.Anh___kyso.pdf

HNX

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
BẢNG ĐIỆN PHS
917.45
-22.71 (-2.42%)
111.78
-2.03 (-1.78%)
54.27
-0.19 (-0.35%)
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
FTSE 100 7,343.6 +22.8 (+0.3%)
PHS – Phân tích cuối phiên