TIN SÀN
Ngày đăng: 13/10/2017
VDL: Thay đổi nhân sự Back

VDL: Thay đổi nhân sự

.

Tài liệu đính kèm:
1.VDL_2017.10.13_593125c_Quyet_dinh_cham_dut_HDLD__A.Anh___kyso.pdf

HNX

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
BẢNG ĐIỆN PHS
827.72
-0.57 (-0.07%)
109.43
-0.42 (-0.38%)
54.24
-0.16 (-0.29%)
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
Dow Jones 22,871.7 +30.7 (+0.1%)
S&P500 2,553.2 +2.2 (+0.1%)
FTSE 100 7,535.4 -20.8 (-0.3%)
Hang Seng 28,476.4 +17.4 (+0.1%)
Nikkei 225 21,155.2 +200.5 (+1.0%)
PHS – Phân tích cuối phiên