TIN SÀN
Ngày đăng: 13/10/2017
SHI: Quyết định thay đổi niêm yết Back

SHI: Quyết định thay đổi niêm yết

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà (mã CK: SHI) được thay đổi niêm yết với nội dung như sau:

Tài liệu đính kèm:
20171013_20171012 - SHI - QĐ Thay Doi NY.pdf

HOSE

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
BẢNG ĐIỆN PHS
900.00
-17.45 (-1.90%)
107.63
-4.15 (-3.71%)
53.57
-0.7 (-1.29%)
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
FTSE 100 7,343.6 +22.8 (+0.3%)
PHS – Phân tích cuối phiên