StockNews
Ngày đăng: 13/10/2017
HOM: Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Back

HOM: Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

.

Tài liệu đính kèm:
1.HOM_2017.10.13_a0830a5_HOM___CBTT_vv_Thay_doi_Giay_chung_nhan_DKKD_signed.PDF

HNX

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
BẢNG ĐIỆN PHS
917.45
-22.71 (-2.42%)
111.78
-2.03 (-1.78%)
54.27
-0.19 (-0.35%)
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
FTSE 100 7,343.6 +22.8 (+0.3%)
PHS – Phân tích cuối phiên