StockNews
Ngày đăng: 13/10/2017
HOM: Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Back

HOM: Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

.

Tài liệu đính kèm:
1.HOM_2017.10.13_a0830a5_HOM___CBTT_vv_Thay_doi_Giay_chung_nhan_DKKD_signed.PDF

HNX

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
BẢNG ĐIỆN PHS
1,059.73
+17.94 (+1.72%)
124.31
+2.29 (+1.88%)
58.50
+1.05 (+1.83%)
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
Dow Jones 25,219.4 +19.0 (+0.1%)
S&P500 2,732.2 +1.0 (+0.0%)
FTSE 100 7,247.7 -47.0 (-0.6%)
Hang Seng 31,115.4 +599.8 (+2.0%)
Nikkei 225 22,149.2 +429.0 (+2.0%)
PHS – Phân tích cuối phiên