StockNews
Ngày đăng: 13/10/2017
HOM: Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Back

HOM: Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

.

Tài liệu đính kèm:
1.HOM_2017.10.13_a0830a5_HOM___CBTT_vv_Thay_doi_Giay_chung_nhan_DKKD_signed.PDF

HNX

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
BẢNG ĐIỆN PHS
983.17
+13.77 (+1.42%)
111.98
+1.82 (+1.65%)
51.81
+0.02 (+0.03%)
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
Dow Jones 24,580.9 +119.2 (+0.5%)
S&P500 2,754.9 +5.1 (+0.2%)
FTSE 100 7,682.3 +125.8 (+1.7%)
Hang Seng 29,338.7 +42.7 (+0.2%)
Nikkei 225 22,516.8 +176.2 (+0.8%)
PHS – Phân tích cuối phiên