StockNews
Ngày đăng: 13/10/2017
HOM: Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Back

HOM: Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

.

Tài liệu đính kèm:
1.HOM_2017.10.13_a0830a5_HOM___CBTT_vv_Thay_doi_Giay_chung_nhan_DKKD_signed.PDF

HNX

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
BẢNG ĐIỆN PHS
1,002.97
-1.77 (-0.18%)
115.80
+0.74 (+0.64%)
53.49
+0.5 (+0.95%)
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
Dow Jones 25,322.3 +5.8 (+0.0%)
S&P500 2,782.0 +3.0 (+0.1%)
FTSE 100 7,737.4 +56.4 (+0.7%)
Hang Seng 31,029.8 -33.8 (-0.1%)
Nikkei 225 22,826.6 +32.7 (+0.1%)
PHS – Phân tích cuối phiên