TIN SÀN
Ngày đăng: 07/12/2017
FUESSV50: NAV 05 Dec 2017 Back

FUESSV50: NAV 05 Dec 2017

 NAV 05 Dec 2017 of SSIAM VNX50 ETF as follows: 

Attached Files:
20171207_FUESSV50 171206 NAV 05 Dec 2017.pdf

HOSE

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
BẢNG ĐIỆN PHS
917.45
-22.71 (-2.42%)
111.78
-2.03 (-1.78%)
54.27
-0.19 (-0.35%)
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
FTSE 100 7,343.6 +22.8 (+0.3%)
PHS – Phân tích cuối phiên