TIN SÀN
Ngày đăng: 07/12/2017
L63: Selection of Auditor for Fiscal year 2017 Back

L63: Selection of Auditor for Fiscal year 2017

On 05/12/2017, Lilama 69-3 Joint Stock Company (stock code: L63) announced the Auditor for Fiscal year 2017 as follows:

  • Auditor for the company for fiscal year 2017: Viet Nam Auditing and Valuation Company Limited (AVA).
  • Address: Phap Van urban area, Hoang Liet, Hoang Mai, Hanoi.

HNX

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
BẢNG ĐIỆN PHS
916.06
+17.87 (+1.99%)
103.95
+0.93 (+0.91%)
52.40
+0.38 (+0.74%)
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
Dow Jones 25,413.2 +123.9 (+0.5%)
S&P500 2,736.3 +6.1 (+0.2%)
FTSE 100 -7,013.9 -24.1 (-0.3%)
Hang Seng 26,183.5 +80.2 (+0.3%)
Nikkei 225 21,756.3 +76.0 (+0.3%)
PHS – Phân tích cuối phiên