TIN SÀN
Ngày đăng: 07/12/2017
L63: Selection of Auditor for Fiscal year 2017 Back

L63: Selection of Auditor for Fiscal year 2017

On 05/12/2017, Lilama 69-3 Joint Stock Company (stock code: L63) announced the Auditor for Fiscal year 2017 as follows:

  • Auditor for the company for fiscal year 2017: Viet Nam Auditing and Valuation Company Limited (AVA).
  • Address: Phap Van urban area, Hoang Liet, Hoang Mai, Hanoi.

HNX

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
BẢNG ĐIỆN PHS
968.88
+4.6 (+0.48%)
108.02
+0.1 (+0.09%)
51.47
+0.08 (+0.16%)
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
Dow Jones 25,313.1 +196.1 (+0.8%)
S&P500 2,833.3 +20.3 (+0.7%)
FTSE 100 7,622.8 +44.2 (+0.6%)
Hang Seng 27,936.6 +430.0 (+1.5%)
Nikkei 225 21,857.4 +440.6 (+2.0%)
PHS – Phân tích cuối phiên