TIN SÀN
Ngày đăng: 07/12/2017
L63: Selection of Auditor for Fiscal year 2017 Back

L63: Selection of Auditor for Fiscal year 2017

On 05/12/2017, Lilama 69-3 Joint Stock Company (stock code: L63) announced the Auditor for Fiscal year 2017 as follows:

  • Auditor for the company for fiscal year 2017: Viet Nam Auditing and Valuation Company Limited (AVA).
  • Address: Phap Van urban area, Hoang Liet, Hoang Mai, Hanoi.

HNX

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
BẢNG ĐIỆN PHS
963.90
-22.02 (-2.23%)
114.49
-2.58 (-2.21%)
53.13
-0.75 (-1.38%)
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
Hang Seng 30,942.2 -168.1 (-0.5%)
S&P500 2,729.9 +7.5 (+0.3%)
Nikkei 225 22,838.4 +121.1 (+0.5%)
Dow Jones 24,714.0 -55.0 (-0.2%)
FTSE 100 7,723.0 +12.0 (+0.2%)
PHS – Phân tích cuối phiên