TIN SÀN
Ngày đăng: 07/12/2017
L63: Selection of Auditor for Fiscal year 2017 Back

L63: Selection of Auditor for Fiscal year 2017

On 05/12/2017, Lilama 69-3 Joint Stock Company (stock code: L63) announced the Auditor for Fiscal year 2017 as follows:

  • Auditor for the company for fiscal year 2017: Viet Nam Auditing and Valuation Company Limited (AVA).
  • Address: Phap Van urban area, Hoang Liet, Hoang Mai, Hanoi.

HNX

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
BẢNG ĐIỆN PHS
1,087.15
+27.42 (+2.59%)
125.85
+1.54 (+1.24%)
59.37
+0.88 (+1.50%)
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
Dow Jones 24,964.8 -254.6 (-1.0%)
S&P500 2,716.3 -16.0 (-0.6%)
FTSE 100 7,223.5 -23.3 (-0.3%)
Hang Seng 31,431.9 +558.3 (+1.8%)
Nikkei 225 21,970.8 +45.7 (+0.2%)
PHS – Phân tích cuối phiên