TIN SÀN
Ngày đăng: 12/01/2018
PAN: Notification Insider Transaction Back

PAN: Notification Insider Transaction

Notification Insider Transaction of The PAN Group Joint Stock Company as follows: 

Attached Files:
20180112_PAN 170112 Notification Insider Transaction.pdf

HOSE

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
BẢNG ĐIỆN PHS
903.74
+1.85 (+0.21%)
101.61
-0.31 (-0.30%)
53.19
-0.1 (-0.19%)
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
Dow Jones 24,207.2 +141.6 (+0.6%)
S&P500 2,616.1 +5.8 (+0.2%)
FTSE 100 -6,862.7 -32.3 (-0.5%)
Hang Seng -26,772.1 -130.0 (-0.5%)
Nikkei 225 -20,425.4 -17.4 (-0.1%)
PHS – Phân tích cuối phiên