TIN SÀN
Ngày đăng: 12/01/2018
PGC: Report Insider Transaction Back

PGC: Report Insider Transaction

Report Insider Transaction of Petrolimex Gas Corporation - JSC as follows: 

Attached Files:
20180112_PGC 170112 Report Insider Transaction (VTHD).pdf
20180112_PGC 170112 Report Insider Transaction.pdf

HOSE

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
BẢNG ĐIỆN PHS
902.30
+0.41 (+0.05%)
101.56
-0.37 (-0.36%)
53.17
-0.12 (-0.23%)
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
Dow Jones 24,207.2 +141.6 (+0.6%)
S&P500 2,616.1 +5.8 (+0.2%)
FTSE 100 -6,862.7 -32.3 (-0.5%)
Hang Seng -26,772.1 -130.0 (-0.5%)
Nikkei 225 -20,425.4 -17.4 (-0.1%)
PHS – Phân tích cuối phiên