TIN PHS
Ngày đăng: 09/02/2018
TB Đấu Giá Cổ Phần – CÔNG TY MẸ - TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN NAM - CÔNG TY TNHH MTV (VINAFOOD II) Back

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
BẢNG ĐIỆN PHS
903.76
+1.87 (+0.21%)
101.61
-0.31 (-0.31%)
53.24
-0.05 (-0.09%)
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
Dow Jones 24,207.2 +141.6 (+0.6%)
S&P500 2,616.1 +5.8 (+0.2%)
FTSE 100 -6,862.7 -32.3 (-0.5%)
Hang Seng -26,772.1 -130.0 (-0.5%)
Nikkei 225 -20,425.4 -17.4 (-0.1%)
PHS – Phân tích cuối phiên